Foto: Helena Kärrlander
Foto :
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Sanna Mac Donald

SANNA MAC DONALD arbetar som högstadielärare i svenska och tyska och har i många år föreläst för skolpersonal om hbtq-frågor och normkritisk pedagogik. Hon debuterade med romanen Om allt vore annorlunda.

Titlar från författaren: