Foto: Krister Persson
Foto :
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Ana Porss

ANA PORSS bor i Stockholm och har tidigare gett ut fyra romaner. Hennes passion är att berätta och hon drivs av en nyfikenhet på människans inre. Hennes roman, En kvinnas straff, är den första romanen i trilogin Herravälde. Uppbrottet är den andra och Vägen dit den tredje samt avslutande delen i trilogin.

Titlar från författaren: