Behandling av personuppgifter

Vi behandlar ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att kunna ta emot, behandla och skicka din beställning samt hantera eventuell uppföljning. Personuppgifterna samlas in genom att du själv skriver in dem i samband med ett köp i vår webbshop. Om du handlar något av oss behandlar vi de personuppgifter du lämnar under den lagliga grunden fullgörande av avtal. Om inte något annat uttryckligen anges raderas personuppgifterna ur våra system och databaser senast 24 månader efter det att behandlingen av ärendet har avslutats. Om betalningsåtaganden kvarstår lagras de uppgifter som krävs för att fullgöra åtagandena tills betalningen är fullgjord. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter kommer de att raderas.