Foto: Albin Händig
Foto :
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Kristin Fägerskjöld

KRISTIN FÄGERSKJÖLD är född 1974, utbildad civilekonom och har alltid haft ett passionerat intresse för historia. Hon debuterade våren 2020 på LB Förlag med romanen Klar himmel, som har inspirerats av hennes farfars berättelser om sin tid i flygvapnet under andra världskriget. I Nattens färger (2021) återvänder hon till samma tidsperiod. Svarta vingar (2022) utspelar sig år 1940 och är en roman om dubbelliv, vänskap och falskhet i en tid när alla misstänkte alla.