Behandling av personuppgifter

Vi behandlar ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att kunna ta emot, behandla och skicka din beställning samt hantera eventuell uppföljning. Personuppgifterna samlas in genom att du själv skriver in dem i samband med ett köp i vår webbshop. Om du handlar något av oss behandlar vi de personuppgifter du lämnar under den lagliga grunden fullgörande av avtal. Om inte något annat uttryckligen anges raderas personuppgifterna ur våra system och databaser senast 24 månader efter det att behandlingen av ärendet har avslutats. Om betalningsåtaganden kvarstår lagras de uppgifter som krävs för att fullgöra åtagandena tills betalningen är fullgjord. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter kommer de att raderas.

Kontakta oss

+46 70-616 67 66

Västmannagatan 24
113 60 Stockholm

Navigering

Författare

Titlar

Kataloger

Nyheter

Kontakt

Press

Skicka in manus

Kundrådgivning

Köpvillkor

Behandling av personuppgifter

LB Förlag startades 2016 av Louise Bäckelin som efter tjugo år inom bokbranschen bestämde sig för att starta ett förlag. Förlaget ger ut svenska och internationella titlar som underhåller och berör. Du hittar LB Förlags utgivning överallt där det säljs böcker i Sverige.  

Copyright © 2023 Louise Bäckelin Förlag AB. Org. nr: 559060-0770. All rights reserved.