Vilket är ditt kärleksspråk?
6 maj, 2019

Känner du ibland att du ger mer än du får i dina relationer? Upplever du brist på kärlek eller omtanke från andra? Det kan bero på att ni har olika kärleksspråk, olika sätt att visa kärlek och uppskattning.

Åsa Nyvall och Helene Arkhem, aktuella med boken Kärlekens språk, vill hjälpa oss förstå varandra bättre. Med avstamp i den amerikanske relationsexperten Gary Chapmans teori om de fem kärleksspråken – Fysisk beröring, Gåvor, Tid tillsammans, Tjänster och Bekräftande ord – förklarar de hur våra olika kärleksspråk påverkar oss och våra relationer.

Med kunskap om kärleksspråken kan du bli bättre på att både ge och ta emot kärlek.